niedziela, 29 marca 2020

Hałaśliwość turbin wiatrowych

Turbiny wiatrowe wytwarzają hałas z przyczyn mechanicznych i aerodynamicznych. Mechaniczne źródła hałasu obejmują przekładnię, generator, napędy zmiany kąta, wentylatory chłodzące oraz dodatkowe wyposażenie, takie jak hydrauliczne systemy sterowania. Ponieważ emitowany dźwięk jest związany z obracaniem się wyposażenia mechanicznego i elektrycznego, często jest on tonowy czyli prosty. Badania wykazały, że hałas związany z turbiną 1500 kW z generatorem pracującym z prędkościami pomiędzy 1100 a 1800 obr./min obejmuje dźwięki o częstotliwości pomiędzy 20 a 30 Hz. Hałas mechaniczny może być przekazywany na dwa sposoby: przez powietrze, jak i przez konstrukcję, gdyż powstające drgania mogą być przekazywane do piasty i wieży, a następnie generowane do otaczającej przestrzeni.

Hałas aerodynamiczny można podzielić wg następujących rodzajów:

Tabela wykonana na podstawie publikacji: Studium wpływu turbin wiatrowych na zdrowie: Sprawozdanie panelu niezależnych specjalistów styczeń 2012 Opracowane dla: Departament Ochrony Środowiska Stanu Massachusetts Departament Zdrowia Publicznego Stanu Massachusetts

 

Turbiny mogą wytwarzać dźwięki słyszalne w zakresie od 20 Hz do 20 MHz oraz infradźwięki.

 

Infradźwięki – fale dźwiękowe niesłyszalne dla człowieka ze względu na ich niską częstotliwość. Przyjmuje się najczęściej że wszystkie dźwięki poniżej 20 Hz to właśnie infradźwięki. Należy pamiętać, że infradźwięki o amplitudzie ponad 100-110 dB mogą być słyszalne i odczuwalne. Badania wykazały, że drgania poniżej tej amplitudy nie są odczuwane. Najwyższy poziom infradźwięków zmierzony w pobliżu turbiny, w odległości do 100 m od niej i odnotowany w literaturze wynosi poniżej 90 dB przy 5 Hz i mniej przy wyższych częstotliwościach. Niektóre opracowania naukowe podają, że przy narażeniu na wysokie poziomy infradźwięków mogą wystąpić: poczucie ucisku w uszach, dyskomfortu, nadmiernego zmęczenia, senności oraz zaburzenia sprawności psychomotorycznej i funkcji fizjologicznych, czy nawet apatii i depresji.

Poziom hałasu emitowanego przez różne źródła

Opracowano na podstawie: The Scottish Office, Environment Department, 1994 

 

Względny poziom hałasu dla różnych odległości od turbiny wiatrowej.

 

 

Względny poziom hałasu dB (A)

Nagranie z hałasem turbiny:
http://solaris18.blogspot.com/2011/10/haas-z-turbin-wiatrowych.html