wtorek, 28 maja 2024

Aby korzystać z zasobów i usług dostępnych dla użytkowników z grupy Uczniowie, należy zalogować się na odpowiednie konto użytkownika.
Sekcja Uczeń

1. O Projekcie


Kryteria rekrutacji Ucznia/nicy
Do Projektu może przystąpić Uczeń lub Uczennica, który/a w dniu przystąpienia do Projektu spełnia łącznie następujące kryteria rekrutacyjne:

  • jest osobą niepracującą, nieaktywną zawodowo,
  • uczy się na terenie woj. wielkopolskiego,
  • nie jest Uczniem lub Uczennicą ostatniej klasy (klasy kończącej szkołę),
  • jest zainteresowany/a podniesieniem kwalifikacji poprzez udział w zajęciach pozalekcyjnych realizowanych w ramach Projektu,
  • jest zainteresowany/a udziałem w Praktykach zawodowych.
Korzyści z udziału Ucznia/nicy w Projekcie:
  • Możliwość poszerzenia wiedzy o tematykę OZE.
  • Możliwość odbycia praktyk w przedsiębiorstwach przy wsparciu Opiekuna Praktyk.
  • Możliwość udziału w konkursie z nagrodami.
REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE
ZGŁOSZENIE UDZIAŁU UCZNIA / UCZENNICY W PROJEKCIE

2. Praktyka Uczniowska


REGULAMIN I PROGRAM PRAKTYK ZAWODOWYCH W RAMACH PROJEKTU
DZIENNIK PRAKTYK_SZKOŁA
DZIENNIK PRAKTYK_ZAKŁAD PRACY

3. Lekcje