wtorek, 28 maja 2024

Aby korzystać z zasobów i usług dostępnych dla użytkowników z grupy Nauczyciel, należy zalogować się na odpowiednie konto użytkownika.
SEKCJA NAUCZYCIEL

1. O Projekcie

Kryteria rekrutacji Nauczyciela/ki
Do Projektu może przystąpić Nauczyciel lub Nauczycielka, który/a w dniu przystąpienia do Projektu spełnia łącznie następujące kryteria rekrutacyjne:

  • pracuje w zawodzie Nauczyciela/ki zatrudnioną na etacie w publicznej ponadgimnazjalnej szkole zawodowej dla dzieci lub młodzieży,
  • jest osobą zatrudnioną na terenie woj. wielkopolskiego,
  • jest osobą zainteresowaną podniesieniem kwalifikacji poprzez udział w Szkoleniach OZE oraz Warsztatach Metodycznych realizowanych w ramach Projektu.
Korzyści z udziału Nauczyciela/ki w Projekcie:
  • Wzrost kompetencji w zakresie nauczania przedmiotów związanych z tematyką OZE.
  • Zapoznanie się z projektową metodyką nauczania.
ZGŁOSZENIE UDZIAŁU NAUCZYCIELA(KI) W PROJEKCIE
REGULAMIN KONKURSU
ZGŁOSZENIE SZKOLNEGO(EJ) OPIEKUNA(KI) PRAKTYKI UCZNIOWSKIEJ

2. Zajęcia pozalekcyjne

Zasady organizacji grupy

3. Zasoby