niedziela, 29 marca 2020

Podział odnawialnych źródeł energii

Podział źródeł energii

Konwencjonalne źródła energii takie jak ropa, węgiel , gaz czy uran systematycznie się kurczą. Zasoby niektórych z nich mogą ulec wyczerpaniu nawet w przeciągu następnych 200 lat. Odnawialne zasoby energii utrzymują się na stałym poziomie i nie ulegną wyczerpaniu tak długo, jak długo będzie trwał Układ Słoneczny i nasza planeta. Dodatkowym atrybutem zasobów odnawialnych jest ich proekologiczność, wynikające z ich źródła czyli aktywności Słońca, Księżyca i Ziemi.
Podział źródeł energii odnawialnej w raz ich określeniem szacunkowej wartość strumienia energii

 

 Przedrostki do tworzenia nazw i symboli


Podział odnawialnych źródeł energii oraz możliwości technicznej konwersji energii pierwotnej

 

Ilość energii słonecznej docierającej do granicy atmosfery Ziemi wynosi około 178 PW. Naukowcy obliczyli, ze wartość ta stanowi tylko jedną półmiliardową część całkowitej energii promieniowania słonecznego. Promieniowanie słoneczne przenikające przez atmosferę jest zużywane w następujący sposób:
  • około 30% promieniowania słonecznego jest odbijane w postaci promieniowania widzialnego oraz UV od powierzchni Ziemi.
  • około 47% jest pochłaniane i reemitowane do kosmosu jako promieniowanie podczerwone.
  • około 23% faktycznie dociera do powierzchni Ziemi – ta energia powoduje parowanie oceanów, powstawanie wiatrów, fotosyntezę oraz rozwój życia na Ziemi.

Techniczne możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii

Aktualny stan techniki pozwala na zużycie około 17 TW energii z odnawialnych źródeł.

 

Opracowanie na podstawie: Witold M. Lewandowski Proekologiczne odnawialne źródła energii odnawialnej WNT warszawa 2006