niedziela, 29 marca 2020

Produkcja energi elektrycznej

Prądnica

Prądnica jest to urządzenie przekształcająca energię mechaniczną na energię elektryczną. Wykorzystywane jest w niej zjawisko indukcji elektromagnetycznej.

 

Schemat budowy prądnicy

Prądnica jest zbudowana z części nieruchomej zwanej  stojanem oraz części ruchomej nazywanej wirnikiem lub rotorem. Stojan zwiera magnesy, wytwarzające pole magnetyczne. Na wirniku znajduje  się cewka, czyli zwoje przewodnika (najczęściej jest to drut miedziany). W momencie gdy cewka zaczyna wirować, przecina linie pola magnetycznego wytworzonego przez magnesy i wzbudza się w niej siła elektromotoryczna.  Powoduje ona przepływ prądu elektrycznego przez cewkę.  By prądnica wytwarzała prąd musi być dostarczona energia mechaniczna, powodująca obroty wirnika. Prądnice spotykamy w rowerach (dynamo rowerowe), samochodach (alternator), szpitalach (agregaty prądotwórcze) czy elektrowniach (generatory prądu).

Pierwsza prądnicą był dysk Faradaya skonstruowany w 1831 roku.

Składał się z dysku wykonanego z miedzi i magnesów wytwarzających pole magnetyczne.

Podczas obrotu dysku wzbudzała się w nim siła elektromotoryczna.

Elektrownia

Elektrownia  to zakład przemysłowy zajmujący się produkcją energii elektrycznej poprzez przetwarzanie innego rodzaju energii. Możemy  je podzielić na:
 • konwencjonalne, wykorzystujące nieodnawialne źródła energii jak gaz, uran, węgiel brunatny czy węgiel kamienny.
 • niekonwencjonalne, wykorzystujące odnawialne źródła energii.
Elektrownie konwencjonalne można podzielić na:
 • węglowe;
 • gazowe;
 • jądrowe.
Elektrownie korzystające z odnawialnych źródeł energii możemy podzielić na:
 • słoneczne;
 • wiatrowe;
 • wodne;
 • geotermiczne.
Moc wytwarzanej energii podaje się w watach i jego wielokrotności. Przykładowa moc  najczęściej spotykanych elektrowni:
 • elektrownia jądrowa – 1000 do 8000 MW (mega wat);
 • elektrownia węglowa – do 6000 MW;
 • elektrownie wiatrowe – 6 MW
 • elektrownie wodne do 22 GW

Największa elektrownia jądrowa na świecie to Japonia Kashiwazaki Kariwa - 8,212 MW
Największa elektrownia wodna to Zapora Trzech przełomów na rzece Jangcy. Docelowa moc tej hydroelektrowni ma wynosić 22,5 GW.

 

Produkcja energii elektrycznej w Polsce

Struktura procentowa mocy zainstalowanej w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym na koniec 2011 roku

;

Źródło http://www.pse-operator.pl/index.php?dzid=171&did=1053

UWAGA: Elektrownie przemysłowe to elektrownie produkujące energie dla zakładów, na terenie  których się znajdują.

Produkcja energii elektrycznej na świecie 2006 rok

 Źródło : IEA Energy Statistics