wtorek, 28 maja 2024

W trakcie realizacji projektu „Odnawialne Źródła Energii - pilotażowy projekt przygotowujący wielkopolskie szkoły zawodowe  do poszerzenia oferty edukacyjnej o technologie OZE” wytworzonych zostało wiele elementów multimedialnych. Objętość zgromadzonych materiałów znacznie przekroczyła pojemność pojedynczej płyty DVD. W celu ułatwienia korzystania z opracowanych materiałów, przeznaczonych dla uczestników projektu oraz realizując zadanie związane ze wsparciem portalu, przygotowana została Biblioteka Multimedialna OZE składająca się z dwóch płyt DVD.

Po włożeniu płyty do napędu, zostanie ona automatycznie uruchomiona. Do korzystania z zawartości płyty wystarczy typowa przeglądarka internetowa.

W zależności od systemu operacyjnego okno Autoodtwarzania może wyglądać inaczej.
Jeśli funkcja autoodtwarzania została wyłączona, zawartość biblioteki wyświetlić można klikając dwukrotnie plik start.html, znajdujący się w katalogu głównym płyty DVD.

Biblioteka Multimedialna OZE część 1

 

Na płycie zamieszczono 30 lekcji multimedialnych podzielonych na kategorię:

 • Energia słoneczna
 • Energia wiatrowa
 • Energia wodoru i bioenergia
 • Dodatkowo w kategorii Instrukcje zamieszczone są pliki PDF opisujące urządzenia dostarczone do szkół w ramach projektu.

Aby wyświetlić zawartość wybranej kategorii, należy ja kliknąć.

 W wyświetlonym ekranie ilustrującym wybraną kategorię, należy kliknąć link Zobacz przygotowane materiały.

W prawej części panelu widoczne są łącza otwierające wybrane zasoby w niezależnych oknach.

 • Aby powrócić do wcześniejszego ekranu należy kliknąć łącze Powrót.
 • Aby wyświetlić wybrany zasób należy kliknąć opisujące go łącze.

 

 • Aby zakończyć pracę z wybranym zasobem, należy zamknąć okno w którym został on wyświetlony.

Identyczna struktura została zastosowana w Bibliotece multimedialnej OZE Część 2.

 
Po wybraniu kategorii, do listy obiektów przechodzimy klikając link Zobacz przygotowane materiały.

 

W drugiej części biblioteki multimedialnej zawarte zostały lekcje podzielone na kategorie:

 • Energia
 • Termowizja, Power Predictor
 • Eksperymenty

Załączone zostały także elektroniczne wersje podręcznika oraz przewodnika po eksperymentach stosowanych w trakcie realizacji projektu

Poniżej zamieszczony został spis zawartości obu części biblioteki multimedialnej.

Biblioteka multimedialna część 1

Lekcje multimedialne: Energia słoneczna

 • 1.1 Wpływ ciepła na panel fotowoltaiczny
 • 1.2 Spadek wydajności paneli słonecznych wywołany cieniem innych obiektów
 • 1.3 Wpływ kąta padania promieni słonecznych na panele fotowoltaiczne
 • 1.4 Określenie punktu mocy maksymalnej panelu słonecznego
 • 1.5 Charakterystyki prądowo-napięciowe paneli fotowoltaicznych
 • 1.6 Konstruujemy farmy słoneczne (solarne)
 • 1.7 Charakterystyki prądowo-napięciowe paneli fotowoltaicznych połączonych szeregowo
 • 1.8. Charakterystyki prądowo-napięciowe paneli fotowoltaicznych połączonych równolegle
 • 1.9 Charakterystyki prądowo-napięciowe paneli fotowoltaicznych przy różnym poziomie zacienienia

Lekcje multimedialne:  Energia wiatrowa

 • 2.1 Ile łopat najlepiej użyć w turbinie wiatrowej - 1,2,3 …czy więcej
 • 2.2 Energia wiatrowa - wykorzystanie trzech różnych kształtów łopatek
 • 2.3 Energia wiatrowa – wykorzystanie łopatek zrobionych własnoręcznie
 • 2.4 Wydajności turbin wiatrowych
 • 2.5 Energetyka wiatrowa - pomiar ilości obrotów łopatek turbiny wiatrowej na minutę
 • 2.6 Energetyka wiatrowa - optymalizacja w celu uzyskania maksymalnej mocy
 • 2.7 Charakterystyki prądowo-napięciowe turbiny wiatrowej
 • 2.8 Wpływ szybkości wiatru na ilość energii dostarczanej przez turbinę wiatrową
 • 2.9 Wpływ kierunku wiatru na ilość energii dostarczanej przez turbinę wiatrową
 • 2.10 Budowanie Farm Wiatrowych
 • 2.11 Wykorzystanie energii wiatru do wytwarzania wodoru
 • Lekcje multimedialne: Energia wodoru i bioenergia
 • 3.1 Wyznaczenie minimalnego poziomu napięcia do rozpoczęcia procesu elektrolizy
 • 3.2 Wytwarzanie prądu elektrycznego z wodoru i tlenu
 • 3.3 Charakterystyki prądowo-napięciowe ogniwa paliwowego
 • 3.4 Stany polaryzacji dla wodorowego ogniwa paliwowego
 • 3.5 Efektywność energetyczna ogniwa paliwowego a efektywność Faraday’a
 • 3.6 Generowanie prądu z roztworu wodnego etanolu
 • 3.7 Szeregowe i równoległe łączenie ogniw paliwowych
 • 3.8 Zużycie paliwa etanolowego
 • 3.9 Wpływ stężenia etanolu na parametry pracy ogniwa etanolowego
 • 3.10 Samochody zasilane wodorem

Instrukcje

Biblioteka multimedialna część 2

Lekcje multimedialne: Energia

 • Czym jest energia?
 • Historia wykorzystania energii
 • Najpopularniejsze źródła energii
 • Energia a środowisko

Lekcje multimedialne:  Termowizja, Power Predictor

 • Termowizja
 • Zastosowanie termowizji
 • Ława termowizyjna
 • Power Predictor

Lekcje multimedialne: Eksperymenty

 • Kolektory słoneczne
 • Słoneczne elektrownie cieplne

Podręczniki

 


SŁOWNICZEK

Lekcja multimedialna – spójny technologicznie i metodycznie utwór multimedialny realizujący ściśle określone cele dydaktyczne dostosowane do odpowiedniego etapu edukacyjnego i zakresu projektu.
Każda lekcja powinna zawierać, co najmniej trzy z podanych niżej typów ćwiczeń interaktywnych:

 • wybór jednej lub wielu odpowiedzi z kilku proponowanych,
 • wybór Prawda/Fałsz,
 • uzupełnienie luk w tekście,
 • porządkowanie kolejności fragmentów tekstów według kategorii,
 • łączenie elementów w pary,
 • uzupełnianie tabeli,
 • grupowanie elementów tekstowych lub graficznych według kategorii,

Każde ćwiczenie interaktywne powinno zawierać co najmniej następujące funkcjonalności:

 • sprawdzenie czy udzielone odpowiedzi są poprawne,
 • wskazanie odpowiedzi błędnych,
 • pokazanie wszystkich poprawnych odpowiedzi.