niedziela, 29 marca 2020

Zakres merytoryczny PODRĘCZNIKA jest zgodny z zakresem tematów eksperymentów, możliwych do wykonania przy pomocy zestawów OZE dostarczonych w ramach projektu i obejmuje wszystkie informacje niezbędne do realizacji eksperymentów.

Podręcznik wykorzystywany przez uczestników projektu został udostępniony w części publicznej portalu.

Aby zapoznać się z jego zawartością kliknij poniższy link.

Podręcznik