wtorek, 28 maja 2024

Zakres merytoryczny przewodnika jest zgodny z zakresem tematów eksperymentów, możliwych do wykonania przy pomocy zestawów OZE dostarczonych w ramach projektu. W przewodniku znajdują się opisy wszystkich oferowanych eksperymentów składające się z:

  • Tematu i celu eksperymentu
  • Wykazu sprzętu niezbędnego do jego realizacji
  • Procedury realizacji eksperymentu
  • Arkuszy pomiarów
  • Ewaluacji wyników eksperymentu
  • Pytań kontrolnych

W skład przewodnika wchodzi także opis wszystkich elementów zestawu OZE wraz z ich instrukcjami obsługi, jeżeli obsługa danego elementu tego wymaga.

Przewodnik wykorzystywany przez uczestników projektu został udostępniony w części publicznej portalu.

Aby zapoznać się z jego zawartością kliknij poniższy link.

Przewodnik