wtorek, 28 maja 2024

Szkoły biorące udział w projekcie otrzymały wyposażenie pracowni w formie zestawów edukacyjnych. Zestaw edukacyjny obejmuje sprzęt umożliwiający przeprowadzenie zajęć realizowanych w małych grupach. Zestawy uzupełnione zostały o zaawansowane narzędzia, które wykorzystać można w bardziej złożonych projektach.

Elementy składowe zestawów dostarczone zostały w skrzyniach zapewniających miejsce do właściwego przechowywania poszczególnych komponentów zestawu. Na zestaw składa się:
  • skrzynka mała x 4 (o wymiarach: szerokość 43 cm x długość 78 cm x wysokość 14 cm);
  • skrzynka duża (o wymiarach: szerokość 43 cm x długość 78 cm x wysokość 35 cm).

Zawartość skrzyń (numerowanych od 1 do 5) można sprawdzić za pomocą poniższej tabeli. Po kliknięciu odpowiedniego łącza wyświetlona zostanie informacja na temat elementów składowych oraz ich ilości. W większości przypadków wyświetlić można także opis lub ilustrację (powiększenie) elementu/modułu oraz dostępne instrukcje.

Dodatkowo dostarczona została gablota przeznaczona na informacje o projekcie, laptop oraz kilka innych opakowań.

Specyfikacja

Lp.

Element

Liczba sztuk

1.

Skrzynka mała (zestawy)

szt. 1

2.

Skrzynka mała (zestawy)

szt. 1

3.

Skrzynka mała (samochody/bio)

szt. 1

4.

Skrzynka mała (serwisowa)

szt. 1

5.

Skrzynka duża

szt. 1

6.

Wentylator CYRKULATOR SF6710-18 cali/75 W

szt. 4

7.

Kamera termowizyjna

szt. 1

8.

Analizator

szt. 1

9.

Laptop+torba

szt. 1

10.

Gablota

szt. 1