wtorek, 28 maja 2024

Od listopada 2012 roku uczniowie i uczennice szkoły uczestniczą w zajęciach pozalekcyjnych o tematyce odnawialnych źródeł energii w ramach projektu prowadzonego przez DC Edukacja Sp. z o. o. i Wielkopolską Agencję Zarządzania Energią zatytułowanego "Odnawialne źródła energii - pilotażowy projekt przygotowujący wielkopolskie szkoły zawodowe do poszerzenia oferty edukacyjnej o technologie OZE". Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zajęcia prowadzone są przez Małgorzatę Buczkowską-Biniecką  i Zbigniewa Przybylaka. Liderem projektu jest Tomasz Jagodziński. W ramach projektu szkoła otrzymała zestaw pomocy dydaktycznych umożliwiających przeprowadzanie eksperymentów pokazujących praktyczne wykorzystanie odnawialnych źródeł energii.

 

Szkoła została wyposażona w mobilne zestawy edukacyjne do przeprowadzania eksperymentów związanych z energią odnawialną. Nauczyciele przeszli cykl szkoleń z tematyki OZE tak,  aby mogli prowadzić zajęcia pozalekcyjne metodą projektu.

Uczniowie i uczennice oprócz atrakcyjnych eksperymentów związanych z odnawialnymi źródłami energii uczestniczyli w praktykach zawodowych w przedsiębiorstwach działających w tym sektorze.

Tygodniowa praktyka odbywa się w Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Czarnkowie, Zakład Produkcyjny Chodzież. Uczniowie i uczennice poznali, m.in. funkcjonowanie biogazowni. 

 
.

 


Historia szkoły sięga roku 1919, wtedy to powołano do życia Szkołę Dokształcającą Zawodową. Podstawowym celem kształcenia zawodowego w latach 1919–39 było: ”Pamiętać o tym, by we wszystkich przedmiotach dążyć do wyrabiania dobrego fachowca, kupca, rzemieślnika.” Dalszy rozwój szkolnictwa zawodowego przypada na lata po II wojnie światowej. Z każdym rokiem szkolnym przybywało uczniów, jak również otwierano nowe oddziały. Z dniem 1 września 1945 r. otwarty został dział gastronomiczny, 1 września 1949 roku uruchomiono warsztaty szewskie, a od 1 września 1950 roku warsztaty ślusarskie. W 1951 roku otwarto dział ceramiczny, w 1957 dział sprzedawców sklepowych. Zajęcia odbywały się w budynku przy ulicy Kościuszki.

Młodzieży i oddziałów z każdym rokiem przybywało, w związku z czym budynek ten okazał się za mały. Wówczas postanowiono wybudować nową szkołę na 700 miejsc. Budowę rozpoczęto przy dzisiejszej ulicy Prymasa S. Wyszyńskiego w 1962 roku, a zakończono w 1964 roku. W następnych latach otwierano inne rodzaje szkół, np. Technikum Ceramiczne, Liceum Zawodowe, Technikum Samochodowe, Technikum Elektryczne, Technikum Odzieżowe, Liceum Handlowe, Technikum Ochrony Środowiska a od 1999 roku Liceum Ogólnokształcące. W dn.10 października 2003r odbyła się uroczystość nadania szkole imienia Hipolita Cegielskiego i wręczenia sztandaru. W 2008 r. przy szkole oddano do użytku nowoczesną halę widowiskowo-sportową, a w rok później obchodzono uroczyście 90-lecie szkolnictwa zawodowego. Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego przyznało szkole statuetkę Hipolita Cegielskiego za wysoką jakość kształcenia i wychowania, a dyrektor szkoły została odznaczona medalem „Labor omnia vincit”
W skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chodzieży wchodzą:
Technikum nr 4 kształcące w zawodach: 

  • technik handlowiec
  • technik ekonomista
  • technik pojazdów samochodowych
  • technik elektryk
  • technik obsługi turystycznej
  • technik żywienia i usług gastronomicznych

Zasadnicza Szkoła Zawodowa kształcąca w zawodach wynikających z zapotrzebowania lokalnego środowiska.

Liceum Ogólnokształcące z programem pożarniczo-ratunkowym
Na uczniów szkoły czeka bardzo bogata oferta zajęć pozalekcyjnych:

  • Klub Europejski,
  • zespół wokalny,
  • koło informatyczne, recytatorskie, medialne, chemiczne, historyczne, matematyczne, ekonomiczne, biologiczne, czytelnicze, sportowe.

O osiągnięciach uczniów, uczennic i ich kadry pedagogicznej możecie przeczytać w przygotowanej prezentacji. Można tam znaleźć również bieżące informacje z życia szkoły. Zapraszamy do jej odwiedzenia: (.pps)