wtorek, 28 maja 2024

Zajęcia z uczniami i uczennicami w ramach projektu "Odnawialne źródła energii - pilotażowy projekt przygotowujący wielkopolskie szkoły zawodowe do poszerzenia oferty edukacyjnej o technologie OZE" w Zespole Szkół Technicznych w Kole rozpoczęły się 12 stycznia 2013  roku, a zakończyły 9 marca 2013 roku. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zajęcia odbywały się systematycznie i realizowały założenia programowe projektu „Odnawialne źródła energii - pilotażowy projekt przygotowujący wielkopolskie szkoły zawodowe do poszerzenia oferty edukacyjnej o technologie OZE". Uczniowie bardzo chętnie uczestniczyli w zajęciach, co potwierdzała ich wysoka frekwencja.

Na zajęciach pozalekcyjnych uczniowie i uczennice zgłębiali wiedzę z tematów:

 • Wpływ ciepła na panel słoneczny
 • Spadek wydajności paneli słonecznych wywołany cieniem innych obiektów
 • Wpływ kąta padania promieni słonecznych na panele fotowoltaiczne
 • Określenie punktu mocy maksymalnej panelu słonecznego
 • Charakterystyki prądowo-napięciowe paneli fotowoltaicznych
 • Konstruujemy Farmy Słoneczne (solarne)
 • Charakterystyki prądowo-napięciowe paneli fotowoltaicznych połączonych szeregowo
 • Charakterystyki prądowo-napięciowe paneli fotowoltaicznych połączonych równolegle
 • Charakterystyki prądowo-napięciowe paneli fotowoltaicznych przy różnym poziomie zacienienia
 • Ile łopat najlepiej użyć w turbinie wiatrowej – 1,2,3 …czy więcej?
 • Energia wiatrowa – wykorzystanie trzech różnych kształtów łopatek
 • Energia wiatrowa – wykorzystanie łopatek zrobionych własnoręcznie
 • Wydajności turbin wiatrowych
 • Energetyka wiatrowa – pomiar ilości obrotów łopatek turbiny wiatrowej na minutę (z ang. RPM)
 • Energetyka wiatrowa – optymalizacja w celu uzyskania maksymalnej mocy
 • Charakterystyki prądowo-napięciowe turbiny wiatrowej
 • Wpływ szybkości wiatru na ilość energii dostarczanej przez turbinę wiatrową
 • Wpływ kierunku wiatru na ilość energii dostarczanej przez turbinę wiatrową
 • Budowanie Farm Wiatrowych
 • Wykorzystanie energii wiatru do wytwarzania wodoru
 • Wyznaczenie minimalnego poziomu napięcia do rozpoczęcia procesu elektrolizy – charakterystyka prądowo napięciowa elektrolizera
 • Wytwarzanie prądu elektrycznego z wodoru i tlenu
 • Charakterystyki prądowo-napięciowe ogniwa paliwowego
 • Stany polaryzacji dla wodorowego ogniwa paliwowego
 • Efektywność energetyczna ogniwa paliwowego a efektywność Faraday’a
 • Szeregowe i równoległe łączenie ogniw paliwowych
 • Generowanie prądu z roztworu wodnego etanolu
 • Zużycie paliwa etanolowego
 • Wpływ stężenia etanolu na parametry pracy ogniwa etanolowego
 • Samochody zasilane wodorem

.

 


Szkolnictwo zawodowe w Kole swymi początkami sięga XIX wieku. U schyłku tego stulecia powstała w Kole Szkoła Handlowa, która w 1904 roku otrzymała prawa rządowe. Prawnym jej właścicielem był magistrat miasta. W początkach XX stulecia utworzono niedzielną szkołę rzemieślniczą, przeznaczoną wyłącznie dla terminatorów rzemieślniczych. Nieukończenie je wstrzymywało możliwość wyzwolenia terminatora na czeladnika. W okresie międzywojennym w Kole nie było średniej szkoły zawodowej. Istniała tylko z przerwami Dokształcająca Szkoła Zawodowa, która mimo zabiegów władz oświatowych i gospodarczych nie osiągnęła właściwego poziomu z powodu niskiej frekwencji uczniów.

Obecna oferta kształcenia obejmuje:
1) Technikum  4-letnie dla młodzieży, kształcące w takich zawodach jak:

 • Technik informatyk
 • Technik ochrony środowiska
 • Technik pojazdów samochodowych

 

2) Zasadnicza Szkoła Zawodowa dla młodzieży kształcąca w takich zawodach jak:

 • Mechanik Pojazdów Samochodowych
 • Operator Obrabiarek Skrawających

3) Zasadnicza Szkoła zawodowa dla młodocianych pracujących:

 • Fryzjer
 • Mechanik Pojazdów Samochodowych
 • Sprzedawca
 • Murarz tynkarz (NOWY ZAWÓD)
 • Klasa wielozawodowa (kształcenie realizowane jest w następujących zawodach: sprzedawca, mechanik pojazdów samochodowych, monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych, blacharz samochodowy, kucharz, murarz - tynkarz, fryzjer, elektromechanik, wędliniarz, krawiec, cukiernik, piekarz, stolarz, lakiernik, elektryk, ślusarz i inne)

4) Liceum Ogólnokształcące, 3-letnie.

 • klasa mundurowa
 • klasa zdrowia i urody

 

O osiągnięciach uczniów, uczennic i ich kadry pedagogicznej możecie przeczytać w przygotowanej prezentacji. Można tam znaleźć również bieżące informacje z życia szkoły. Zapraszamy do jej odwiedzenia:
Zespół Szkół Technicznych w Kole.ppsx

Opis „O szkole” i zdjęcia użyte w prezentacji pochodzą ze strony internetowej Zespołu Szkół Technicznych w Kole