wtorek, 28 maja 2024

Konferencja podsumowująca

23.04.2013

Konferencja podsumowująca


Konferencja Podsumowująca Projekt „Odnawialne Źródła Energii – pilotażowy projekt przygotowujący wielkopolskie szkoły zawodowe do poszerzenia oferty edukacyjnej o technologie OZE

odbędzie się w dniu 23 kwietnia 2013r. w Sali Sesyjnej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego

w godz. 10:00 – 13:30.

 


Wkład własny w postaci najmu pomieszczeń

17.01.2013 r.

Przypominamy o konieczności rozliczenia wniesionego w IV kwartale 2012 roku niepieniężnego wkładu własnego w postaci najmu pomieszczeń szkolnych na potrzeby realizacji przewidzianych w Projekcie zajęć pozalekcyjnych z Uczniami i Uczennicami.

Do poprawnego wypełnienia Załącznika nr 2 do Umowy wniesienia wkładu własnego pochodzącego z budżetu Jednostki Samorządu Terytorialnego niezbędne jest ustalenie STAWKI NAJMU pomieszczeń szkolnych obowiązującej w Szkołach biorących udział w Projekcie.

W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o przesłanie informacji, czy na terenie powiatu / gminy obowiązuje uchwała lub rozporządzenie dotyczące stawek za wynajem pomieszczeń szkolnych. W przypadku, gdy na terenie powiatu / gminy taka uchwała lub rozporządzenie obowiązuje, uprzejmie prosimy o przesłanie kopii mailem na adres 9oze@edukacja.com lub faksem na numer 58 521 91 92.

Dokumentacja praktyk uczniowskich

18.12.2012 r.

Poniżej zamieszczamy wzory obowiązujących dokumentów w zakresie organizacji praktyk uczniowskiech realizowanych w ramach Projektu „Odnawialne Źródła Energii - pilotażowy projekt przygotowujący wielkopolskie szkoły zawodowe do poszerzenia oferty edukacyjnej o technologie OZE” (nr Projektu: POKL.09.02.00-30-100/11).

Dokumenty do pobrania:

REGULAMIN I PROGRAM PRAKTYK UCZNIOWSKICH W RAMACH PROJEKTU
POROZUMIENIE POMIĘDZY SZKOŁĄ A ZAKŁADEM PRACY W SPRAWIE ODBYWANIA PRAKTYK ZAWODOWYCH
DZIENNIK PRAKTYK - SZKOŁA
DZIENNIK PRAKTYK - ZAKŁAD PRACY

Dziękujemy za udział w szkoleniu

10.12.2012 r.

W dniach 6-7 grudnia w Poznaniu odbyła się druga część Szkolenia OZE dla Nauczycieli i Nauczycielek biorących udział w projekcie Odnawialne źródła energii - pilotażowy projekt przygotowujący wielkopolskie szkoły zawodowe do poszerzenia oferty edukacyjnej o technologie OZE.

Serdecznie dziękujemy za udział w szkoleniu 
 Zespół DC Edukacja i WAZE

Gabaryty przekazywanych zestawów edukacyjnych

03.12.2012 r.

Poniżej podajemy wymiary oraz wagę zestawów edukacyjnych, które zostaną przekazane Szkołom podczas Szkolenia OZE dla Nauczycieli i Nauczycielek organizowanego w dniach 06-07.12.2012 r. w Poznaniu:

  • skrzynka mała x 2 (8 kg x 2) o wymiarach: szerokość 43 cm x długość 78 cm x wysokość 14 cm;
  • skrzynka duża (17 kg) o wymiarach: szerokość 43 cm x długość 78 cm x wysokość 35 cm;
  • pudełko kartonowe (3 kg) o wymiarach: szerokość 12,5 cm x długość 40 cm x wysokość 30,5 cm;
  • pudełko kartonowe (4 kg) o wymiarach: szerokość 13 cm x długość 29,5 cm x wysokość 28 cm.
26.11.2012
Zapraszamy Szkoły uczestniczące w naszym Projekcie do udziału w Festiwalu Młodych Naukowców Explory.

Festiwal E(x)plory organizowany jest przez Fundację Zaawansowanych Technologii.  Ma na celu popularyzację potencjału współpracy nauki z biznesem. Głównym elementem Festiwalu E(x)plory jest Konkurs Projektów Młodych Naukowców E(x)plory. E(x)plory obejmuje projekty naukowe z dziedziny nauk przyrodniczych, technicznych, matematycznych, medycznych, społecznych i ekonomicznych oraz specjalnej kategorii - nauki humanistyczne.

Festiwal skierowany jest do osób w wieku od 14 do 20 lat. Udział w konkursie jest bezpłatny, a  NAGRODY PIENIĘŻNE!

Nagrodami są : 6000 zł dla Zwycięzcy , 4000 zł dla Zdobywcy II miejsca,  2000 zł dla Zdobywcy III miejsca. Ponadto zdobywcy nagród specjalnych otrzymają zaproszenie do udziału w międzynarodowym finale Intel ISEF, INESPO oraz Expo Sciences International oraz w możliwość odbycia stażu w firmach badawczo-rozwojowych.

Projekty można zgłaszać do końca grudnia!! Wystarczy aby uczniowie zarejestrowali się na platformie internetowej i do końca grudnia zamieścili na niej swoją  pracę (indywidualna  lub zespołową -  dwu lub trzyosobowe zespoły) o objętości  5-10 stron.

Więcej informacji w załącznikach:
E(x)plory_prezentacja.pdf
E(x)plory - ulotka
6.11.2012

Szanowni Państwo, poniżej znajduje się link, z którego można pobrać Program Zajęć pozalekcyjnych OZE oraz opis procedury rekrutacji uczniów/uczennic.

Program Zajęć pozalekcyjnych OZE (plik PDF)

29.10.2012
Uprzejmie informujemy, że w dniu dzisiejszym (29.10.2012 r.) zostały wysłane do Szkół biorących udział w Projekcie, na adres mailowy podany w formularzu Zgłoszenia udziału Szkoły, klucze aktywacyjne pakietu Microsoft® Office 2010 do komputerów przenośnych, które Szkoły otrzymały w ramach Projektu.
22-23 października

W dniach 22-23 października odbyły się warsztaty dla nauczycieli/nauczycielek biorących udział w projekcie "Odnawialne źródła energii - pilotażowy projekt przygotowujący wielkopolskie szkoły zawodowe do poszerzenia oferty edukacyjnej o technologie OZE".

Serdecznie dziękujemy za udział w zajęciach wszystkim uczestnikom.

 Zespół DC Edukacja


25-27 września 2012
W dniach 25-27 września 2012 r. odbył się wyjazd studyjny do Brandenburgii dla Szkolnych Liderów z projektu "Odnawialne źródła energii - pilotażowy projekt przygotowujący wielkopolskie szkoły zawodowe do poszerzenia oferty edukacyjnej o technologie OZE". Dyrektorzy szkół mieli okazję do zapoznania się z niemieckimi rozwiązaniami technologii energetyki odnawialnej. Wyjazd umożliwił również integrację kadry zarządzającej 30 szkół biorących udział w tym projekcie.